%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d

מגנטים מיוחדים