צור קשר   CONTACT US


050-774-7066 972+
או 052-945-5907 972+
[email protected]                                                                               

If you do not recieve a reply it means your request didn't reach us.  Please send us an email.  We always reply.  Thank you.

במידה שלא קיבלתם תשובה, הפנייה כנראה לא הגיעה אלינו.  בבקשה לשלוח לנו מייל.  אנחנו תמיד עונים.  תודה.

  שם (חובה) - *Name

  דואר אלקטרוני (חובה) - *Email Address


  בבקשה לציין איפה האירוע, באיזה תאריך וכמה מוזמנים*
  .*Please tell us where the event is, on what date and how many guests there will be


  Address:

  Hadekalim 140, Pardes Hannah, 37000

  ,הדקלים 104, פרדס חנה,
  37000