תא-צילום-בחצי-אוטו

Posted on April 16, 2015

Photo Booth for Celebration in Israel